Vehicle tracking system

SynCom - Vehicle tracking system

  • GSM car alarm with vehicle tracking systemGPS / GMS CAR ALARM
  • GSM / GPS car alarm with continuous online vehicle tracking system, log book and route view on the mapONLINE VEHICLE TRACKING SYSTEM WITH LOG BOOK
  • Online sledovanie vozového parku s monitotrovaním času nakládky a vykládky tovaru, teploty v návese atď.ZÁKLADNÉ RIEŠENIE PRE ŠPEDIČNÉ FIRMY A OBCH. REŤAZCE
  • Riešenie obsahuje komplexné sledovanie pohybu tovaru...KOMPLEXNÉ RIEŠENIE PRE ŠPEDIČNÉ FIRMY A OBCH. REŤAZCE
all rights reserved for SynCom s.r.o