Monitorovanie vozidiel

T&C snímač

GPS / GSM autoalarm - Monitorovanie vozidiel

T&C snímač

T&C senzor je digitálny otrasový náklonový a nárazový senzor. Pokrokové technológie použité v návrhu snímača dovoľujú integrovať všetky 3 senzory (náklon, otras a náraz) do zariadenia rozmeru zapaľovača.

 

 

Vlastnosti
  • Digitálne spracovanie signálu otrasového snímača zaručuje vysokú odolnosť voči náhodnému vyvolaniu alarmu od poryvov vetra, blízkeho prejazdu automobilu alebo statického výboja blesku a spoľahlivo identifikuje priamy náraz do karosérie automobilu.
  • Dvojosí náklonový snímač zaznamenáva náklon automobilu v priečnom a pozdĺžnom smere. Alarm sa vyvolá pri naklonení automobilu o 1,5 stupňa. Rovnako, ako pri otrasovom snímači, digitálne spracovanie zabezpečuje vysokú odolnosť voči falošnému alarmu od rozkývania automobilu od poryvov vetra alebo blízkeho prejazdu automobilu.
  • Nárazový senzor prepojený so zariadením PEGASUS zabezpečí pri náraze automobilu, automatické odoslanie SOS správy s polohou kde k nárazu došlo. Senzor reaguje na náraz spredu, zozadu alebo boku automobilu. Snímač je aktívny nepretržite bez ohľadu na to či automobil stojí zaparkovaný alebo sa pohybuje a bez ohľadu na to či je zapnutý alebo vypnutý alarm.
všetky práva vyhradené pre SynCom s.r.o