Monitorovanie vozidiel

Systém Pegasus s GPRS

GPS / GSM autoalarm - Monitorovanie vozidiel

PEGASUS s GPRS

Verzia Pegasus GPRS je rozšírenie zariadenia Pegasus o podporu prenosu dát technológiou GPRS.


Z vozidla vybaveného týmto zariadením môžete prenášať aktuálne údaje o vozidle priamo do centrály vo firme.

 

Priamo na Vašom monitore vidíte:
 • polohu vozidla,
 • rýchlosť a smer pohybu,
 • hodnoty sledovaných parametrov:
  • teplotu chladiaceho boxu,
  • stav nádrže,
  • pri stavebných mechanizmoch stav motora (naštartovaný/vypnutý), polohu mechanizmu,
  • pri taxíkoch voľný/obsadený a cieľ cesty ...

  

Príklad sledovania kamiónov

 

Príklad sledovania kamiónov

 

Príklad sledovania kamiónov

 

Príklad sledovania taxíkov

 

Údaje sú z vozidla odosielané v pravidelných časových intervaloch, alebo na požiadanie. Časový interval odosielania a typ odosielaných údajov sa dá nastaviť samostatne pre každé vozidlo. Všetky údaje sú archivované do databázy pre možnosť ich spätného prezerania.

 

Mesačné náklady na sledovanie vozidla závisia od intervalu prenášania údajov. Napríklad pri vozidle jazdiacom po Slovensku a časovom intervale odosielania údajov 1 minúta, nepretržite 24 hodín denne, mesačné náklady neprekročia 100 Sk. Pri vozidlách jazdiacich v zahraničí sú náklady približne 200 Sk za mesiac.

všetky práva vyhradené pre SynCom s.r.o