Monitorovanie vozidiel

Systém Pegasus

GPS / GSM autoalarm - Monitorovanie vozidiel

PEGASUS

Čo je zariadenie PEGASUS a komu je určené

 

PEGASUS je zariadenie, v ktorom sú integrované najmodernejšie GPS a GSM technológie, zabezpečujúce lokalizáciu vozidla a komunikáciu s vozidlom prostredníctvom Vášho mobilného telefónu. Správa sa ako alarm s pagerom neobmedzeného dosahu a zároveň lokalizuje vozidlo kdekoľvek na Zemi. Koncepcia výrobku spĺňa požiadavky zákazníkov, ktorí vyžadujú okamžité informovanie o vniknutí do vozidla, alebo jeho odcudzení a zároveň si neželajú byť sledovaní inou organizáciou poskytujúcou takýto typ služby. Výhodou je možnosť súčasne používať zariadenie ako navigačný systém.

 

     


Ďalej je zariadenie určené pre firmy a organizácie, ktoré chcú mať detailný prehľad o pohybe vozidiel, chcú byť okamžite informovaní ak vozidlo vstúpi (vystúpi) z určitej lokality, prípadne chcú svojim zákazníkom poskytnúť možnosť sledovať prepravu ich tovaru.

 

Zariadenie PEGASUS umožňuje:

 • strážiť vozidlo (autoalarm + pager),
 • on-line sledovať pohyb (vyhľadávať) vozidlo priamo majiteľom,
 • oznámiť vstup a výstup vozidla z oblastí,
 • nepretržite zaznamenávať pohyb vozidla do pamäte zariadenia,
 • navigovať vodiča počas jazdy,
 • automaticky privolať pomoc v prípade nehody,
 • pripojiť digitálny náklonový, otrasový a nárazový snímač,
 • monitorovať chod motora, stav autobatérie a jej odpojenia,
 • nezávisle ovládať až 3 spotrebiče na diaľku,
 • monitorovať počty volaní a SMS správ užívateľov,
 • odosielať a prijímať SMS správy.

Výhody zariadenia sú:

 • nízke prevádzkové náklady ( neplatíte žiadne poplatky ),
 • plná funkčnosť na celom svete,
 • presnosť lokalizácie automobilu do 5m,
 • maximálna diskrétnosť – sledovať vozidlo môže len majiteľ alebo ním oprávné osoby,
 • inteligentný samomonitoring systému,
 • jednoduchá konfigurovateľnosť,
 • konfigurácia a update firmvéru na diaľku – telefónom. 

Ovládanie a konfigurácia

 

Systém sa konfiguruje a ovláda z PC, alebo PDA (vreckový počítač) programom dodaným so zariadením. Druhá možmosť je ovládať a konfigurovať systém SMS spránami z mobilného telefónu. 

 

Diskrétnosť a bezpečnosť systému

 

Komunikovať so zariadením môžu len osoby – užívatelia zadefinovaní v zariadení. Akékoľvek pokusy o komunikáciu z neznámych tel. čísiel systém ignoruje. Pri pokuse o zmenu nastavenia systému nepovolenou osobou zariadenie túto udalosť oznámi majiteľovi, spolu s tel. číslom z ktorého nastala. SMS správy nesúvisiace s činnosťou zariadenia (informačné SMS od operátora a podobne) sa uchovávajú v zariadení (max. 300 správ). Tieto správy sa prezerajú a spravujú pomocou konfiguračného programu.


Každý užívateľ môže mať pridelené právo:

 • zapínať alarm,
 • zisťovať polohu vozidla,
 • dátové práva, t.j. on-line sledovať vozidlo a prenášať dáta zo záznamníka jázd,
 • prijímať SOS správy,
 • prijímať oznamovanie vstupov a výstupov vozidla z oblastí,
 • právo diaľkovo ovládať spotrebiče.

Administrátor (majiteľ) je osoba, ktorá má právo nastavovať zariadenie a definovať užívateľov (maximálne 5). 

 

Definovanie práv užívateľov a evidencia počtu SMS správ a volaní

 

Stráženie vozidla

 

Pri vyvolaní alarmu systém upozorní na narušenie vozidla odoslaním SMS správy a zavolaním na telefónne čísla užívateľov (mobil, pevná linka). Správa sa teda ako pager. V SMS správe je uvedené ktorý senzor vyvolal alarm a identifikácia vozidla. Po prijatí správy o zásahu do vozidla môžete okamžite urobiť kroky zabraňujúce odcudzeniu vozidla, prípadne sledovať vozidlo prostredníctvom počítača, PDA alebo smart telefónu.

 

Alarm sa zapína/vypína:

 • zavolaním na zariadenie,
 • SMS správou,
 • centrálnym zamykaním alebo samostatným diaľkovým ovládaním (nie je súčasťou zariadenia).

Zariadenie pri zapnutí alarmu kontroluje:

 • stav autobatérie, záložnej batérie a ich odpojenie
 • palubné napätie (kľúč zapaľovania v polohe 1 alebo 2)
 • náklon vozidla
 • otrasy vozidla
 • dva nezávislé vstupy pripojiteľné na samostatné snímače (dverový alebo kapotový kontakt a pod).

Senzory alarmu možno zapínať/vypínať pomocou konfiguračného programu.

 

Nastavenie vyhodnocovania alarmu

 

Sledovanie vozidla

 

Sledovať vozidlo môže len majiteľ, prípadne ním zadefinovaní užívatelia. Nemusí sa teda obávať neželaného sledovania svojej osoby. To je možné sprístupniť inej osobe aj po odcudzení vozidla a po jeho nájdení prístup odobrať.


Vozidlo sa sleduje dvoma spôsobmi:

 • ‘on-line’ - nepretržite prepojením pomocou mobilného telefónu a počítača (telefón musí podporovať dátový prenos),
 • pomocou SMS správ.

V ‘on-line’ prepojení sa vidíte pohyb vozidla ako keby ste sedeli vo vozidle a systém Vás navigoval, pozri obr. č. 3. SMS správami je možné sledovať polohu, rýchlosť a smer pohybu vozidla. Systém zistí aj či je naštartovaný motor, t.j. či sa vozidlo pohybuje po vlastnej ose alebo je odťahované.

 

“On-line” sledovanie vozila

 

Program s elektronickou mapou, umožňujúcou sledovanie vozidla prostredníctvom Vášho mobilného telefónu a počítača sa doáva spolu so zariadením.

 

Oznamovanie vstupov a výstupov vozidla z oblastí

 

Oblasti sú tvarovo neobmedzené územia, kde má vozidlo povolený pohyb. Systém Vás upozorní SMS správou, ak vozidlo vystúpi alebo vstúpi do oblasti. Napríklad, ak oblasťou je hranica SR, prípadne hraničné prechody, systém Vám pošle SMS správu s názvom hraničného prechodu na ktorý automobil prišiel. Oblasti sa vytvárajú pomocou programu Area Creator, dodávaného so zariadeím, čo Vám umožňuje vytvárať oblasti podľa Vašich požiadaviek.


Pri každej oblasti si môžete zvoliť:

 • oznamovanie výstupov z oblasti,
 • oznamovanie vstupov z oblasti,
 • oznamovanie vstupv a výstupov z oblasti.

Príklad oblasti Bratislavský kraj

 

Záznamník jázd

 

Záznamník jázd ukladá do pamäte zariadenia všetky trasy prejdené vozidlom. Budete mať detailný prehľad o tom, kedy a kde vozidlo jazdilo, ako dlho stálo....


Tieto údaje je sa spracovávajú prostredníctvom programu dodaného so zariadením. Údaje sú prehľadne delené podľa štruktúry: dátum, čas, miesto začiatku a konca jazdy , vzdialenosť, stav tachometra, max. rýchlosť, …


V prípade potreby môžete zaznamenané údaje v programe korigovať.

 

Prezeranie najazdených trás

 

Záznamy o jazdách sa do počítača prenášajú týmito spôsobmi:

 

 • prepojením pomocou rozhrania RS232 alebo USB),
 • rozhraním bluetooth,
 • GSM telefónom.

Výhodou použitia GSM telefónu je možnosť získať dáta aj z vozidla vzdialeného mimo materskej firmy. Celý proces prebehne automaticky bez asistencie posádky.


Zo záznamov o jazdách je možno vygenerovať cestovný denník pre účtovné potreby firmy.


Navigácia

 

Pre navigačné účely sa používa notebook alebo PDA a program dodávaný spolu so zariadením. Použiť môžete aj ľubovoľný iný software podporujúci štandardný protokol NMEA (Autoroute, Route 66, TomTom, Destinator…). Z rozmerových dôvodov odporúčame používať počítače do dlane (PDA - napr. iPAQ, PALM a podobne) alebo smart telefóny. Tieto spolu s príslušným programovým vybavením vytvoria v aute inteligentný navigačný systém – takže sa nikde nestratíte.


Ovládanie spotrebičov na diaľku

 

Odoslaním SMS správy môžete v automobile nezávisle zapnúť až 3 spotrebiče, napríklad nezávislé kúrenie alebo klimatizáciu.


Spotrebič sa automaticky vypne ak:

 • uplynul maximálny povolený čas zapnutia spotrebiča (samostatne nadstaviteľný pre každý spotrebič.),
 • objaví sa palubné napätie (kľúč zapaľovania v polohe 1, alebo 2),
 • napätie autobatérie poklesne na nízku hodnotu.

Nastavenie ovládania spotrebičov

 

Rýchle privolanie pomoci

 

V prípade ohrozenia zdravia alebo života (nehoda, prepadnutie,…) možno privolať pomoc stlačením SOS tlačidla. SOS tlačidlo Vám umožní jediným stlačenim zaslať SMS správu so žiadosťou o pomoc a polohou kde sa nachádzate.


Nárazový snímač plní funkciu automatického SOS tlačidla t.j. pošle SOS správu ihneď pri náraze vozidla.


Monitorovanie stavu batérií a stavu systému

 

Zariadenie monitoruje stav základných parametrov systému Ak dosiahnu kritickú hodnotu, majiteľov je odoslaná informačná SMS správa. Monitorovaný je stav záložnej batérie, autobatérie, stav kreditu na karte ako funkčnosť jednotlivých astí zariadenia. V prípade že ste zabudli vypnúť svetlá alebo klimatizáciu, zariadenie Vás upozorní na nízky stav autobatérie ešte pred jej úplným vybitím, keď v autobatérii zostáva ešte dostatok energie na naštartovanie vozidla. Ak vybíjanie batérie pokračuje, systém upozorní na kritický stav autobatérie, keď je batéria prakticky vybitá. Pri odpojení autobatérie alebo záložnej batérie systém upozorní na tento stav i v prípade, že nie je aktivovaný alarm.

 

V prípade že stav kreditu na tel. karte v zariadení klesne pod kritickú hodnotu (nastavenú majiteľom), systém majiteľa na tento stav upozorní.

 

 

Monitorovanie stavu batérií a naklonenia vozidla

 

Monitorovanie GSM

všetky práva vyhradené pre SynCom s.r.o