Monitorovanie vozidiel

Otázky

Otázky

Ktoré telefónne karty zariadenie PEGASUS podporuje?

 

V zariadení PEGASUS môžete používať SIM karty domácich aj zahraničných operátorov, s paušálnymi programami, alebo predplatené karty. Jedinou podmienkou použitia je aktivácia služby CLIP (identifikácia volajúceho čísla).


Akú kartu si mám vybrať? Mohli by ste stručne porovnať rozdiely v použití kariet spoločnosti T-mobile, Orange a O2, prípadne predplatené karty s paušálnymi?

 

Najskôr teba povedať, že zariadenie PEGASUS podporuje akékoľvek SIM karty. Rozdiel vo funkčnosti môže byť spôsobený službami ktoré GSM operátor pri danej SIM karte (programe) poskytuje.


Ak chcete on-line sledovať vozidlo, sťahovať dáta zo záznamníka jázd, alebo diaľkovo konfigurovať zariadenie, musí SIM karta v zariadení podporovať dátový prenos (CSD), alebo službu GPRS.


Dátový prenos (CSD) podporujú všetky predplatené karty a mesačné programy spoločnosti T-mobile Slovensko. Pri kartách spoločnosti Orange treba ku karte dokúpiť dátové číslo. Spoločnosř O2 dátový prenos CSD neponúka.


Služba GPRS je v dostupná spoločnostiach T-mobile, Orange i O2.


Vo všeobecnosti je výhodné použiť predplatené karty.

Paušálne programy majú zmysel pri požadovaní služby GPRS - pozri otázku „Aký je rozdiel medzi dátovým prenosom CSD a GPRS“.


Aký je rozdiel medzi dátovým prenosom CSD a GPRS? Ktorý je výhodnejší?

 

CSD dátový prenos je pomalý prenos dát (9600 bps) spoplatňovaný podľa dĺžky trvania spojenia, t.j. ako pri hovore.


GPRS je moderný a rýchly spôsob prenosu dát, pri ktorom platíte za množstvo prenesených dát, bez ohľadu na dĺžku trvania spojenia.


Ktorý prenos je výhodnejší? Pri malom objeme dát - so zariadením sa spájate len pri konfigurácii, nepotrebujete často on-line sledovať vozidlo a dáta zo záznamníka jázd stiahnete cez víkend, alebo káblom, je výhodnejšie použiť CSD prenos. Je dostupný na predplatených kartách vhodný pre bežného užívateľa.


GPRS prenos, dostupný len pri paušálnych programoch, je vhodný, ak potrebujete neustále vedieť, kde sa vozidlo nachádza. Tento spôsob je vhodný pre špedičné firmy.


Ktorá strana platí za prenos dát?

 

CSD prenos sa spoplatňuje ako pri hovore, t.j. za prenos dát platí užívateľ, ktorý prenos vyvolal. Na strane zariadenia PEGASUS teda prenos nie je spoplatnený.


Pri GPRS prenose platíte za prijaté aj odoslané dáta na oboch stranách.


Aký je rozdiel medzi nárazovým a otrasovým senzorom?

 

Otrasový senzor reaguje na krátke otrasy vozidlom spôsobené manipuláciou s vozidlom (rozbitie skla) alebo malým nárazom do vozidla (na parkovisku). Otrasový senzor je aktívny len pri zapnutom alarme.


Nárazový senzor pracuje podobne ako senzor airbagu, t.j. reaguje len na pri náraze automobilu (alebo náraze do stojaceho automobilu iným vozidlom) v určitej minimálnej rýchlosti. Nárazový senzor je aktívny nepretržite.


Komu je poslaná SOS správa pri stlačení SOS tlačidla, alebo náraze automobilu?

 

SOS správa je poslaná všetkým užívateľom, ktoí majú pridelené právo prijímať SOS správy. Pozrite konfigurovanie užívateľov.  

všetky práva vyhradené pre SynCom s.r.o