Monitorovanie vozidiel

Online monitorovanie vozidiel s knihou jázd

Online monitorovanie vozidiel s knihou jázd

Elektronická kniha jázd

 

Elektronická kniha jázd Vám pomocou systému GPS umožní jednoducho sledovať pohyb všetkých Vašich vozidiel a zároveň spracovať a vytvoriť knihu jázd, ktorú je možné použiť pre daňové účely. S elektronickou knihou jázd vždy viete, kde sa nachádzajú Vaše vozidlá, kadiaľ a koľko najazdili kilometrov. Vďaka tomuto prehľadu môžete ušetriť vysoké percento nákladov na správu Vášho vozového parku.


Čo získate elektronickou knihou jázd?


kompletný ON-LINE prehľad o Vašom vozovom parku
koniec ručnému vypisovaniu knihy jázd
istotu, kde sa pohybujú Vaši zamestnanci služobným autom
zefektívnenie prevádzky vozového parku vzhľadom k rastúcim výdajom na pohonné hmoty


Charakteristika systému kniha jázd:


Zabezpečovacia funkcia knihy jázd

je v informovaní užívateľa o stave, či narušenia vozidla, pomocou GSM siete formou hlasových správ, alebo SMS. Užívateľ môže na diaľku vykonávať opatrenie na ochranu vozidla, napríklad aktivovať imobilizér motora, spustiť sirénu a smerovacie svetlá atď.

 

Vďaka nainštalovanému modulu GPS je možné lokalizovať vozidlo s presnosťou do10 metrov a umožniť tak jeho vyhľadanie v prípade krádeže. Užívateľ navyše môže odpočúvať interiér vozidla, prípadne s narušiteľmi hlasovo komunikovať. Okrem toho môže ovládať aj iné zariadenia, napríklad nezávislé kúrenie, klimatizáciu a pod.


Automatické vytváranie knihy jázd

Pri pohybe vozidla dochádza k záznamu jeho presnej polohy do internej pamäte modulu. Tieto údaje sa prenášajú prostredníctvom GSM siete do serveru a ďalej sa spracovávajú do prehľadnej knihy jázd. Takto je možné sledovať pohyb vozidla priamo na mape, alebo pripraviť knihu jázd vo forme prehľadnej tabuľky. Importom dát o tankovaní (CCS karty) je možné sledovať priemernú spotrebu pohonných hmôt. Kniha jázd integruje všetky potrebné funkcie ako doklad finančnému úradu.

 

Navigácia

ponúka využiť GPS data k navigácii prostredníctvom PDA alebo notebooku. Pokiaľ si objednáte knihu jázd s výstupom Bluetooth môžete cez neho pripojiť Smarphone, PDA alebo notebook a využiť systém ako pohodlný navigačný systém.

 

Štatistiky a ďalšie funkcie knihy jázd

 

 • informácie o tankovaní a stavu paliva – výpočet a indikácia priemernej spotreby paliva podľa zadaných parametrov z TP a porovnanie so skutočným stavom. Informácie sú získané z prietokomeru inštalovaného priamo vo vozidle
 • import dát do knihy jázd z prietokomeru (iba pre dieselové motory)
 • sledovanie najčastejších cieľov vozidla s indikáciou a porovnaním pomeru služobná / súkromná jazda
 • on-line vyhľadávanie vozidiel podľa rôznych parametrov
 • vytváranie tlačových zostav, súčet najazdených kilometrov, porovnanie služobných a súkromných jázd, zobrazenie priemernej spotreby, výpočet priemernej ceny paliva, počiatočný a koncový stav počtu najazdených kilometrov, doplnenie ďalších funkcií podľa Vášho želania
 • sledovanie ďalších výdavkov spojených s prevádzkou vozidla
 • import dát z platobných kariet

Vlastnosti elektronickej knihy jázd:

 • automatické generovanie knihy jázd
 • zobrazenie pohybu vozidiel priamo v mapách knihy jázd
 • nulové náklady na inštaláciu, údržbu a aktualizáciu softvéru
 • úspora nákladov na prevádzku vozidiel
 • komplexná správa vozového parku
 • automatické reporty
 • daňovo priznaný doklad
 • informácia o rýchlosti a evidencia PHM
 • správa systému z ľubovoľného miesta pripojeného k internetu – webové rozhranie aplikácie
 • SSL šifrovanie prenosu dát
 • automatické sťahovanie údajov, pravidelné zálohovanie dát knihy jázd
 • minimálne prevádzkové náklady
 • automatické priraďovanie názvov objektov v knihe jázd
 • automatické sťahovanie údajov
 • rozdelenie súkromných a služobných jázd
 • aktuálna pozícia vozidla
 • export knihy jázd (CSV)
 • vstavaný on-line pomocník

Kniha jázd - v zahraničí


Službu monitorovania vozidla + kniha jázd môžete plnohodnotne využívať aj za hranicami.

 

Existujú dva základné spôsoby práce s jednotkou knihy jázd, jedná sa o zisťovanie aktuálnej polohy pomocou:

 • SMS
 • ON-LINE sledovania pomocou GPRS prenosu dát.

Podrobný popis ako jednotlivé služby fungujú v zahraničí:


Zistenie polohy pomocou SMS


Na SIM kartách vlastnených priamo zákazníkom stačí aktivovať SMS roaming a predplatiť si vo webovej aplikácii knihy jázd určitý počet odoslaných SMS správ. U niektorých predplatených tarifov môžu byť SMS už započítané v cene.

 

Zákazník potom zisťuje aktuálnu polohu vozidla v zahraničí pomoc SMS komunikácie.

 

Systém na prianie zákazníka odosiela SMS do vozidla. Vozidlo cez roamingovú sieť odpovie údajom o svojej polohe udávanom v súradnicovom systéme WGS84. Tento súradnicový systém je platný na celom svete.

 

V oblasti západnej a strednej Európy je táto poloha vyznačená priamo v mapových podkladoch. Presnosť týchto máp je až do úrovne ulíc jednotlivých miest.

 

Na SIM kartách poskytovaných našou spoločnosťou nie je SMS roaming aktívny a nie je preto možné polohu pomocou SMS zisťovať. V núdzových prípadoch (napr. dohľadanie odcudzeného vozidla), je možné SMS roaming aktivovať.

 

ON-LINE kniha jázd, sťahovanie dát cez GPRS


Na SIM kartách vlastnených priamo zákazníkom si zákazník sám môže aktivovať GPRS roaming. ON-LINE údaje o pohybe vozidla sú potom zanesené do knihy jázd a do mapových podkladov západnej a strednej Európy tak ako pri pohybe vozidla na Slovensku.

 

Na SIM kartách poskytovaných našou spoločnosťou nie je medzinárodný GPRS roaming aktívny. Dáta o pohybe vozidla v zahraničí sú vždy ukladané do pamäti jednotky (max. cca 7 mesiacov) a po návrate do domovskej GSM siete sú štandardne prenesené na server. Tieto dáta sú potom spracované, zanesené do knihy jázd a do mapových podkladov západnej a strednej Európy.

 

Zákazník môže napríklad na území SR používať GPRS on-line sledovanie vozidiel a pokiaľ je vozidlo v zahraničí polohu zisťovať pomocou roamingových SMS správ.

 

Vždy záleží na požadovanej početnosti a špecifikácie požiadaviek na zisťovanie aktuálnej polohy vozidla v zahraničí. Vzhľadom k vyššej finančnej náročnosti roamingových volaní a prenosu dát či posielania SMS odporučíme tieto aplikácie s nami konzultovať.

 

Pokiaľ sa má vozidlo trvale pohybovať na území iného štátu než na Slovensku, je výhodné vložiť do HW jednotky SIM kartu lokálneho operátora s aktivovanou GPRS službou. Po patričnom nakonfigurovaní jednotka posiela údaje o svojej polohe cez GPRS a Internet do centrálneho servera. Tieto dáta sú následne spracované, zanesené do knihy jázd a do mapových podkladov západnej a strednej Európy.


Je tak napríklad možné pripojiť jednotky nainštalované vo vozidlách, ktoré sa trvale pohybujú v Poľsku, pokiaľ sú vybavené SIM kartou Poľského operátora poskytujúceho GPRS prenos dát. Táto SIM karta je vždy vlastnená zákazníkom.

 

V prípade, že vozidlo prechádza často hranice viacerých štátov, ako je typické napr. pri kamiónovej doprave, je možné na SIM karte aktivovať EURO ROAMING so zvýhodnenými sadzbami za prenos dát v rámci EU.


Kniha jázd pre stavebné stroje


Rozšírili sme funkčnosť elektronickej knihy jázd Auto GPS o možnosť sledovania stavebných strojov a iných špeciálnych zariadení (bagre, buldozéry, traktory, kombajny apod.).


Sledovanie týchto strojov, na rozdiel od sledovania bežných cestných vozidiel, vyžaduje zvládnutie inej charakteristiky týchto vozidiel. Na rozdiel od bežného vozidla, ktoré sa pohybuje, alebo stojí, napríklad bager trávi väčšinou dňa prácou na jednom mieste s občasnými krátkymi presunmi z miesta na miesto. Inú charakteristiku pohybu môžeme pozorovať u iných zariadeniach ako buldozér, alebo kombajn. U týchto zariadeniach nie je možné sledovať iba zmeny polohy tohto zariadenia, ale tiež dobu, počas ktorej zariadenie pracovalo na danom pracovisku. Algoritmus knihy jázd samostatne detekuje a eviduje presuny zariadenia z jedného pracoviska na druhé, či dobu strávenú prácou na jednom mieste, alebo v úzkej pracovnej oblasti.


Doba práce zariadenia na jednom mieste je evidovaná a spracovávaná oddelene (evidencie motohodín), čo má priamy vplyv na sledovanie množstva spotrebovaných pohonných hmôt strojom.


Efektívne je takto zabránené machináciám s výkazmi spotrebovaných pohonných hmôt, pretože nie je možné vykazovať hodiny navyše, ako keby bol stroj v prevádzke.


Rovnako ako u cestných vozidiel je navyše sledovaná doba, najazdená vzdialenosť a v prípade odcudzenia je zachovaná možnosť lokalizácie stroja pomocou GPS. Jednotka je nainštalovaná v stroji na skrytom mieste a nepožaduje od obsluhy žiadnu činnosť.


Jazdectvo - TURISTIKA


Pre jazdecký šport sú v súčasnej dobe úplne nové možnosti využitia satelitných systémov GPS/GSM. Ich využitie v praxi môže celkom určite pozitívne ovplyvniť zvýšenie bezpečnosti jazdy na koni a prevenciu bezpečnosti práce s koňmi.


Kvalitný mobilný satelitný lokátor GPS/GSM je v súčasnosti už dostupný a cenovo prijateľný. Malý GPS/GSM modul v koženom puzdre pripevnený k výstroju koňa, alebo vrecku jazdeckej vesty zaisťuje lokalizáciu polohy a systém cez vloženú SIM kartu odosiela na server potrebné dáta slúžiace k prehľadu o pohybe koňa a jazdca pri jazde v teréne s lokalizáciou presného miesta výskytu s presnosťou -+10m. Prenesené údaje sa v systéme zobrazujú na digitálnych mapových podkladoch, s ktorými je možné ďalej pracovať. Je možné celú jazdu spätne prehrávať, preveriť rýchlosť jazdy, čas a jednotlivé body – miesta výskytu.


Systémy GPS s lokalizáciou pohybu využívajú chovatelia a majitelia jazdeckých stajní, ako veľmi účinný prvok pasívnej bezpečnosti pri prevádzke jazdeckej turistiky ale je možné ich využívať aj k určeniu polohy koňa voľne sa pasúceho na pastvinách.


Každý z nás sa určite ocitol v situácii, keď prišlo k pádu jazdca a bolo nutné vyhľadávať zabehnutého koňa v teréne, alebo poskytnúť zdravotnú pomoc zranenému jazdcovi v lese. Mobilný satelitný lokátor GPS/GSM je v tomto bode veľkým pomocníkom, pretože ukáže presné miesto výskytu a pomoc ide naisto.


Rodičom našich mladých jazdcov ušetrí možnosť on-line zistenia okamžitého miesta výskytu svojho dieťaťa a možnosť mu zatelefonovať na GPS/GSM modul celú radu starostí a obáv.


Pri stlačení „SOS“ tlačidla zašle zariadenie SMS správu o svojej polohe až na tri vopred naprogramované telefónne čísla. Úplne ideálne riešenie problému je možnosť, že je možné na GPS/GSM modul zatelefonovať a ten automaticky hovor prijme po treťom zazvonení a cez citlivý mikrofón a reproduktor je možné s jazdcom hovoriť a zistiť čo sa stalo a prípadne poslať včas pomoc na konkrétne miesto.


Jazda na koni je nádherný šport, ktorý nám poskytuje nevšedné zážitky a relax, ale aj pri nich musíme myslieť na svoje bezpečie a pravidlo šťastného návratu.


Zapožičanie, demo, zákaznícke riešenia


Po dohode Vám vieme zapožičať zariadenie na 1 mesiac na vyskúšanie.

 

Elektronickú knihu jázd si môžete prezrieť a vyskúšať. Ak chcete získať demo prístup do knihy jázd napíšte nám na info@syncom.sk alebo zavolajte na tel. čísla uvedené v kontaktoch.

 

Jednou z hlavných výhod našej knihy jázd je možné nastavenie vlastností knihy jázd podľa Vašich potrieb. Ak máte osobitné požiadavky, neváhajte a oslovte nás!

 

Ukážka knihy jázd


Kniha jázd - deň

 

Kniha jázd - týždeň

 

Online sledovanie vozidla

 

Trasa jazdy

všetky práva vyhradené pre SynCom s.r.o